FAQ urządzenia VORTOBOX, VORTOSET - Przepompownie, rozdrabniacze, pompy do ścieków

Idź do spisu treści

Menu główne:


   

Odpowiedzi
na najczęściej zadawane pytania dotyczące przepompowni do większej liczby przyborów typu VORTOBOX, VORTOSET:

1) Czy można tego typu urządzenie zamontować na zewnątrz budynku?
Tak.
Należy jednak zabezpieczyć urządzenia i instalację tak aby nie były one narażone na działanie mrozu.
Np. poprzez odpowiednią izolację lub zagłębienie poniżej strefy przemarzania.

2
) Jak musi być przygotowane miejsce do montażu urządzenia VORTOBOX?
Urządzenie montuje się na najniższym poziomie budynku w sposób zapewniający do niego grawitacyjny dopływ ścieków.
Miejsce instalacji musi być zabezpieczone od mrozu, posiadać równe, stabilne podłoże oraz umożliwiać swobodny dostęp do wnętrza urządzenia i wszystkich jego króćców zewnętrznych.

Najlepszym rozwiązaniem jest wybetonowanie zagłębienia o wymiarach 80cm x 60cm i głębokości 80cm w przypadku wersji REGULAR lub 70cm x 60cm i głębokości 60cm w przypadku wersji SMALL .
Urządzenie można również po prostu ustawić na  podłodze pomieszczenia technicznego w piwnicy.
Oprócz rurociągów dopływowych i tłocznych należy przewidzieć również wentylację zbiornika przy pomocy rury o średnicy 50mm wyprowadzonej na zewnątrz budynku.
Urządzenie musi być zamontowane w sposób eliminujący konieczność stawania lub przechodzenia po jego pokrywie.

3
) Jak musi być przygotowane miejsce do montażu urządzenia VORTOSET?
Urządzenie montuje się na najniższym poziomie budynku w sposób zapewniający do niego grawitacyjny dopływ ścieków.
Miejsce instalacji musi być zabezpieczone od mrozu, posiadać równe, stabilne podłoże oraz umożliwiać swobodny dostęp do wnętrza urządzenia i wszystkich jego króćców zewnętrznych.
Najlepszym rozwiązaniem jest przygotowanie zagłębienia o średnicy 100cm i głębokości minimum 80 cm.
Oprócz rurociągów dopływowych i tłocznych należy przewidzieć również wentylację zbiornika przy pomocy rury o średnicy 50mm wyprowadzonej na zewnątrz budynku.
Urządzenie ma pokrywę zintegrowaną z kratką ściekową.
Położenie pokrywy można dostosować do istniejących warunków i zawiera sie ono w zakresie od 79 do 92 cm od dna zbiornika. Pokrywa może być zlicowana z podłogą, można po niej przechodzić lub na niej stawać.

4
) Czy konieczne jest wykonanie wentylacji zbiornika urządzenia?
Tak. Musi być ona wyprowadzona rurą o średnicy min. 50mm, jak najprostszą drogą ponad poziom dachu budynku.
Króciec wentylacyjny urządzenia służy również do wyprowadzenia ze zbiornika przewodów zasilających pompę oraz przewodów systemu alarmowego.  A zatem należy przewidzieć na rurociągu wentylacyjnym trójnik którym zostaną wyprowadzone przewody biegnące do gniazda elektrycznego lub tablicy z zabezpieczeniami i alarmem.

5
) Czy konieczna jest tablica sterująca, jakieś dodatkowe zabezpieczenia, system alarmowy?
Dostarczane przez nas urządzenia są kompletne i po zmontowaniu gotowe do pracy.
Jeżeli będą używane zgodnie z instrukcją użytkowania w warunkach przewidzianych dla danego rodzaju pompy, nie wymagają żadnych dodatkowych urządzeń za wyjątkiem w pełni sprawnej wykonanej zgodnie z obowiązującymi przepisami zasilającej instalacji elektrycznej.
Proponowane przez nas tablice zabezpieczające oraz systemy alarmowe stanowią zabezpieczenie pomp przed uszkodzeniem spowodowanym zmianą warunków pracy spowodowanych np. zablokowaniem
wirnika przez materiały o średnicy większej niż wolny przelot danego urządzenia.
Zalecamy zastosowanie zabezpieczeń i systemu alarmowego dla zabezpieczenia się przed koniecznością dokonania kosztownych napraw oraz wyeliminowania możliwości zalania pomieszczeń w przypadku awarii przepompowni spowodowanej jakąkolwiek przyczyną.

6
) Wersja trójfazowa?
Urządzenia wyposażone w pompy z silnikami zasilanymi trójfazowo są szczególnie polecane w przypadku intensywnego użytkowania.
Silniki  tego typu są trwalsze i odporniejsze niż silniki jednofazowe.


7) Co to jest system podnoszenia - stopa sprzęgająca?
To rozwiązanie umożliwia łatwy i szybki montaż oraz demontaż pompy, bez żadnych narzędzi, w przypadku konieczności dokonania naprawy lub konserwacji przepompowni.  Jest  to rozwiązanie szczególnie polecane w obiektach w których istnieje duże prawdopodobieństwo zablokowania się pompy a ewentualną naprawę należy wykonać sprawnie i szybko.

8) Co to jest zawór zwrotny?
Zawór zwrotny to element rurociągu tłocznego - najczęściej nie stanowi wyposażenia przepompowni.
Służy do zablokowania, powrotu już wypompowanych z urządzenia ścieków.
Musi być zamontowany w pozycji pionowej, na rurociągu tłocznym nie wyżej niż 0,5m od urządzenia

9
) Co to jest zawór odcinający?
Zawór odcinający służy do zablokowania przepływu ścieków.
Powinien być zamontowany na
rurociągu tłocznym ponad zaworem zwrotnym co pozwala na ewentualną wymianę lub konserwację zaworu zwrotnego.
na rurociągu dopływowym w celu zapobiegania napływowi ścieków w czasie ewentualnej konserwacji lub naprawy urządzenia.
Zawór odcinający nie stanowi wyposażenia przepompowni.

_________________________________________________________________

Chcesz o tym porozmawiać?
Oddzwonimy w ciągu paru minut.
Od poniedziałku do piątku od 8 do 17.


Jeżeli wolisz w innym czasie,
kliknij tutaj._________________________________________________________________

Szeroka oferta pomp i rozdrabniaczy, m.in.: pompy do ścieków, pompy rozdrabniające, pompy do wc, rozdrabniacze do wc, przepompownie, rozdrabniarki, pomporozdrabniacze, rozdrabniacze odpadków organicznych, rozdrabniacze podzlewowe.   

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego